Blog

Nowe wytyczne Głównego Inspektora Pracy dotyczące szkoleń BHP

Ostatnie decyzje GIP mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa COVID-19 i ochrony pracowników w tym zakresie okazały się na wielu niejednoznaczne, m.in. w zakresie możliwości prowadzenia szkoleń BHP online. Aby rozwiać wszelkie niejasności opublikowano wczoraj nowe stanowisko Głównego Inspektora Pracy w tej sprawie, które można przeczytać na stronie PIP (kliknij tutaj).