Szkolenia BHP online

E-learning (szkolenia online) zyskują niezmiennie na popularności w każdej branży. SGBHP od lat oferuje i z powodzeniem wdraża szkolenia BHP online w obsługiwanych firmach. Śląska Grupa BHP posiada własną platformę e-learningową, z pomocą której prowadzone są szkolenia BHP on-line różnego typu. Wszystkie szkolenia kończą się testem wiedzy zdobytej podczas poszczególnych lekcji. Każdy Uczestnik/Uczestniczka, który/a poprawnie egzamin końcowy online, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP zgodnie z wymogami prawa.

Dowiedz się więcej o poszczególnych szkoleniach BHP online:

Zamów szkolenie online dla pracowników korzystając z formularza: