Szkolenia ppoż.

Szkolenia Przeciwpożarowe

Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Chociaż żaden przepis szczegółowy nie określa ich zasad, muszą być one dostosowane do specyfiki zakładu pracy czyli zagrożeń pożarowych występujących u danego pracodawcy.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wg. programu dostosowanego indywidualnie do specyfiki zakładu / obiektu.