Okresowe szkolenie BHP online – stanowiska administracyjno-biurowe

Zgodnie z polskim prawem pracodawca może wysłać pracowników administracyjno-biurowych na okresowe szkolenie BHP prowadzone zdalnie z pomocą platformy e-learningowej. Śląska Grupa BHP od lat stosuje tą metodę nauczania, z powodzeniem wykorzystując ją na potrzeby firm, z którymi współpracuje.

Zasadniczą zaletą szkolenia BHP online jest:

  • brak konieczności zwolnienia z wykonywanych zadań wszystkich pracowników administracyjno-biurowych w jednym czasie,
  • brak konieczności wynajmu lub przygotowania sali konferencyjnej,
  • pracownik nie traci całego dnia pracy, dzięki czemu może bez zakłóceń wywiązywać się ze swoich obowiązków,
  • dzięki platformie e-learningowej pracownik może uczestniczyć w lekcjach online o wybranej porze, z możliwością przerabiania materiału w częściach,
  • na realizację szkolenia online uczestnik/czka ma 14 dni, zatem może swobodnie rozplanować swoje obowiązki godząc je ze szkoleniem BHP,
  • obecnie w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem COVID-19 zaleca się przeprowadzanie szkoleń BHP online, aby ograniczyć narażenie pracowników na zakażenie.