Śląska Grupa BHP

Usługi BHP

Obsługa BHP firm różnych branż

Śląska Grupa BHP działa na Śląsku, świadcząc kompleksowe usługi BHPCzechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Katowice, Tychy i Pszczyna to miasta, w których prosperuje najwięcej firm obsługiwanych przez naszych pracowników. To tu z powodzeniem prowadzimy wieloletnią współpracę z przedsiębiorstwami z różnych dziedzin, wśród których wymienić można: branżę motoryzacyjną, budownictwo, branżę handlowo-usługową, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, rolnictwo, oświatową oraz służbę zdrowia.

Ogólne przepisy BHP

Zasady BHP określone są przez szereg  aktów prawnych. Rolą behapowca jest czuwanie nad ich respektowaniem w obsługiwanej firmie, ale także wskazywanie obszarów, na których istnieje konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt. Obsługa BHP nie ogranicza się zatem do przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń BHP, do których zobligowany jest pracodawca, ale oznacza szeroką współpracę na płaszczyźnie funkcjonowania i przestrzegania przepisów BHP w zakładzie pracy.

Usługi BHP – woj. śląskie

Zakres działalności Śląskiej Grupy BHP obejmuje bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, ochronę przeciwpożarową oraz szkolenia zawodowe. W tym zakresie prowadzimy szkolenia BHP i ppoż., przygotowujemy dokumentację, którą przewidują odpowiednie przepisy BHP i ppoż., jak również prowadzimy specjalistyczne pomiary (m.in. pomiary hałasu, pomiary izolacji i pomiary wentylacji). Zakres obsługi BHP określa Klient wedle swoich aktualnych potrzeb, otrzymując zawsze indywidualnie przygotowaną i wycenioną ofertę współpracy.


 

 

Śląska Grupa BHP

e-mail: biuro@sgbhp.pl
tel. +48 606 110 158
tel./fax. (32) 214 65 85
www.sgbhp.p