Instrukcje BHP

Dlaczego instrukcja BHP jest taka ważna?

Rzetelnie przygotowana instrukcja BHP jest kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo pracy. Co więcej – z pozoru drobny błąd w instrukcji może okazać się przyczyną nieprawidłowo wykonywanej pracy i w konsekwencji doprowadzić do niebezpiecznego wypadku. Z tego względu niezwykle istotne jest zlecenie przygotowania instrukcji BHP osobom kompetentnym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Rodzaje instrukcji

Na potrzeby naszych Klientów proponujemy profesjonalne wykonanie indywidualnych instrukcji BHP dla każdego rodzaju stanowisk pracy. Oferujemy nie tylko przygotowanie instrukcji BHP, ale również instrukcji obsługi konkretnych urządzeń czy maszyn, instrukcji przeciwpożarowych czy instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

Co zawiera Instrukcja Stanowiskowa BHP

Instrukcje BHP wykonywane są na potrzeby konkretnego stanowiska pracy lub stanowiska roboczego. Każda instrukcja zawiera następujące punkty:
– uwagi ogólne,
– obowiązkowa odzież robocza oraz środki ochrony osobistej,
– zagrożenia wypadkowe i chorobowe,
– zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
– prace wzbronione,
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
– obowiązujące zasady przy obsłudze.
Dodatkowo każda instrukcja posiada ilustracje obrazujące rozmieszczenie stref niebezpiecznych i elementów bezpieczeństwa.