Blog

Jakie szkolenia BHP można zrobić online?

Obecnie znajdujemy się w sytuacji daleko odbiegającej od normalnej. Zagrożenie zakażenia koronawirusem wymusiło zmianę przepisów – także w zakresie BHP. Chodzi przede wszystkim o możliwość realizacji szkoleń BHP online. Teraz wszystkie szkolenia BHP nie tylko mogą, ale wręcz powinny odbywać się z pomocą e-learningu.

Które szkolenia BHP można robić online?

Dotychczas zdecydowana większość szkoleń BHP odbywała się w trybie stacjonarnym. Wstępne szkolenia BHP zazwyczaj odbywają się face to face i do niedawna nikt chyba nie zakładał, że może być inaczej. Szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych również odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym, choćby dlatego, że większość osób z tej grupy nie ma dostępu do służbowego komputera. Pozostałe szkolenia okresowe, tj. dla stanowisk administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracodawców i kierujących pracownikami mogły odbywać się na dwa sposoby, na które pozwalało polskie prawo. Organizowaliśmy zatem 8-godzinne szkolenia w grupach, albo szkolenia online z pomocą platformy e-learningowej.

Zmiany w szkoleniach BHP online

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Główny Inspektor Pracy wydał dokument, na mocy którego możemy teraz realizować wszystkie szkolenia BHP w trybie online. Dzięki temu – szczególnie w dużych zakładach pracy – unikamy skupiania kilkudziesięciu osób w jednej sali przez wiele godzin, co wiązałoby się z ryzykiem rozprzestrzeniania wirusa. Oczywiście nadal pracodawca musi trzymać się ustawowych terminów i pilnować obowiązku przeszkalania swoich pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z tą jednak różnicą, że nawet szkolenia wstępne dla nowych pracowników oraz szkolenia okresowe BHP dla stanowisk robotniczych mogą być wykonywane zdalnie z pomocą komunikacji elektronicznej.

BHP a koronawirus

Zmiana przepisów jest oczywistą odpowiedzią na obecną sytuację epidemiologiczną. Jeśli zastanawiasz się dlaczego nie zdecydowano na przesunięcie w czasie szkoleń BHP i ich odroczenie, zastanów się co teraz jest najważniejsze nie tylko w pracy, ale i w naszym codziennym życiu. Dbanie o higienę, czystość rąk i zachowanie bezpiecznych odległości i nawyków jest przecież teraz kluczowe. Szkolenie BHP to przecież nic innego, jak szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, o którą teraz szczególnie wszyscy musimy dbać.