Blog

Wytyczne Głównego Inspektora Pracy dotyczące szkoleń BHP

16 marca GIP wydał swoje stanowisko odnośnie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP. Ślaska Grupa BHP czym prędzej zareagowała na nową sytuację i rozszerzyła swoją ofertę szkoleń online o szkolenia wstępne BHP oraz okresowe szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych.

TUTAJ publikujemy pełną treść dokumentu.